ซีรี่ย์น่าดู

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยโชซอนกับ The King of Tears Lee Bang Won 

เรื่องราวของเหตุการณ์ ที่เป็นการอ้างอิงในประวัติศาสตร์ ของชาวเกาหลี สมัยราชวงศ์โชซอน ที่เป็นเรื่องราว ของก่อนการก่อตั้งราชวงค์ เป็นอีกเรื่องราวที่ได้ทำการ นำเสนอเล่าเรื่อง ของการล่มสลายราชวงศ์โครยอ และได้เริ่มต้น ในการก่อตั้งราชวงศ์โชซอน ที่กำลังเกิดขึ้นมาใหม่ เป็นการนำเสนอเรื่องราวของ พระเจ้าแทจง/อีบังวอน (จูซังอุค) เป็นชายหนุ่มที่มีเชื้อสาย เป็นองค์ชายที่ได้ช่วยเหลือผู้เป็นบิดาทำการล้มล้างราชวงศ์โครยอ และได้ทำการจัดตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่ ตามอุดมการณ์ของทั้งคู่คือ อาณาจักรโชซอน ที่ได้จัดตั้งกฎระเบียบขึ้นใหม่ทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม >>> ซีรีย์เกาหลีน่าดู